Materiaal aanleveren

Reserveringen en informatie

Hoeksche Waard dichtbijPostbus 30122
3001 DC Rotterdam
Westblaak 7c
3012 KC Rotterdam
Telefoon 010 - 201 0340
Fax 010 - 201 0341
advertentie.rotterdam@dichtbij.nl

Tijdstip reserveren en aanleveren

Reserveren advertentie en aanlevering (deel)materiaal: maandag 13.00 uur, aanlevering kant-en-klaar materiaal (cPDF): dinsdag 10.00 uur.

Het advertentiemateriaal kunt u o.v.v. uitgave en plaatsingsdatum rechtstreeks sturen naar traffic-randstad@hollandmediacombinatie.nl. Telefoon: 072 - 519 6486.

Materiaalspecificaties

Advertentiemateriaal dient als Certified PDF met het actuele NewspaperAds Profiel (zie www.printarena.nl) te worden aangeleverd via e-mail (kleiner dan 5 MB).

Formaten

Tabloid-formaat
Zetspiegel 1/1: 266mm x 398mm | Zetspiegel spread: 550 mm x 398 mm

Bekijk de vakformaten

deecho-hoekschewaard